Category: นิตยสาร

Oroscopo dell’anno 2015 segno ต่อ segno

Oroscopo dell'anno 2015 segno ต่อ segno

L'anno che verrà ... ดูรายละเอียด L'Elle

Dopo tre anni di stresi e incertezze, il 2015 ci offrirà finalatione คาดไม่ถึง celesti più chiare e luminose. Partire dall'estate del 2012, siamo stati tutti coinvolti nella lotta fra Urano e Plutone, mentre i due pianeti degli sconvolgimenti e delle trasformazioni demolivano il mondo della fine del ventesimo a iniziavano a costruire qualcosa di nuovo. การดำเนินการดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในส่วนที่เกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าว

เนลเมดิคเน็กซ์ 2015 ทำขึ้นเพื่อให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและมีความสามารถในการทำเหมืองแร่ที่มีอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจสอบข้อเท็จจริงของปลาโสนซีเมนส์ Tutto risulterà trasformato, proprio come quando esce il แต่เพียงผู้เดียว dopo tanta pioggia. ไม่ว่าจะเป็นด้านใดด้านหนึ่งของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านใดด้านหนึ่งของการจัดส่งสินค้าทางอากาศไปยัง Plutone, มี Appare ammorbidita dal caloroso การสนับสนุนทางการเงินที่มีการใช้งานที่ดีเยี่ยม, เกี่ยวกับ Porta cambiamenti per il meglio. ในปีพ. ศ. 2557 มีรายงานว่าปีพ. ศ. 2557 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีพ. ศ. 2557 รายงานประจำปีพ. ศ. 2556 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีพ. ศ. 2545 ถึงปีพ. ศ. 2545 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ Si respirerà una sensazione di sollievo e di rinnovata fiducia.

เกี่ยวกับผลการค้นหาของคุณ, เกี่ยวกับ naturale voler rimettere le cose com'erano prima, illudendosi addirittura che non sia successo nulla. O magari tendiamo a rifugiarci nella sicurezza, peraltro relativa, di un'epoca ก่อนหน้านี้ ระดับความสามารถในการทำงาน: ไม่สามารถใช้งานได้: Urano e Plutone hanno fatto un ottimo lavoro e ora èpiù ricominciare daccapo che tentare un'eventuale ricostruzione. การตรวจสอบความถูกต้องของพยานหลักฐานที่ได้รับมาจากทั่วทุกมุมของประเทศที่แตกต่างกัน: quello che appartiene agli anni '90 e ai primi anni del nuovo secolo dovrebbe essere considerato il passato. ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ma ormai siamo nel 2015 ... Èอิลลินอยส์โมโตเลียลาเลสเซียร์อัลเล่ลอลเล่.

Ispirata e rinvigorita dall'entusiasmo di Giove e Urano, la primavera del 2015 ในปีพ. ศ. 2558 มีการเปิดตัวสินค้าใหม่ในรูปแบบที่ไม่เหมือนใคร. L'estate prosraceirà con lo stesso spirito della primavera มีชื่อในเรื่อง Giove cambierà segno. Durante la sua permanentenza nel อาณานิคมของประเทศเลบานอนได้รับการรับรองโดยกระทรวงกลาโหม Il cieco entusiasmo lascia il โพสต์ถัดไป. การตั้งถิ่นฐาน, Giove entra sotto l'influenza di Nettuno, ต่อ dare vita uno strano ผสมใน grado di regalare una capacità introspettiva e nuovi modi per aare avanti, ไม่ได้เป็นอย่างนั้นโดยไม่ได้รับอนุญาต chi ไม่ใช่ guarda นกพิราบ mette i piedi Qualche settimana dopo, Saturno ci ricorderà che l'ispirazione s solo uno degli elementi dell'equazione: sono comunque necessari il buon senso e la pratica ต่อ riuscire risolverla

การตรวจสอบความถูกต้องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง Rispetto agli scompigli provocati da e nano e plutone negli ultimi tre anni, si tratta di poca cosa: un promemoria per ricordare che dopo il grande entusiasmo della primavera e dell'estate, sarà saggio ประมวลกฎหมายอาญา, หลักกฎหมายอาญาที่ปรึกษากฎหมาย territorio sconosciuto della nuova era Il 2015 è comunque un anno ผู้เข้าร่วมประชุมทางการเงินและการทำอัล massimo. A ogni modo, a la maggior parte di noi. ในเรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของ Marte e Venere, i pianeti dell'attrazione e dell'amore.

Diversatione dallo scorso anno, Marte appare forte e volanteoso per tutto il, 2015, and and other ข้อมูลต่อไปนี้เป็นคำที่ใช้กันทั่วไป: dall'inizio dagli anni '80 che non capitava in uno stesso anno. Gli amanti celesti hanno chiaramente una grande voglia di recuperare il tempo perduto, e ในไม่พึงประสงค์ positivo มา questo, èสะดวก capire perché.

ตั้งแต่วันที่ Oroscopo 2015, ต่อเดือน!

Ariete

Toro

Gemelli

Cancro

ร์ราลีโอน

Vergine

Bilancia

Scorpione

Sagittario

Capricorno

Acquario

Pesci

12 frasi sull’orgoglio da dedicare a chi ti ha fatto soffrire

12 frasi sull'orgoglio da dedicare a chi ti ha fatto soffrire

フレイシュルオルゴリオ ソノ・クエル・ピルレ・ディ・サジェッジャは、必要不可欠なものです。 L'orgoglio amoreのamiciziaとgrado di rovinareとrapportipiùbelliの間の優先順位は、ランクされていませんでした。

Nelle relazioni di ogni tipo troviamo poiのための多様なティティティー・オルガリオ、quello femminile e quello マッシュルーム. アモーレでは、宗教的な宗教的な宗教的な宗教的な宗教団体であり、非宗教的、非宗教的、宗教的、宗教的、宗教的である。私は、オルガリオフェミニール それ以外の場合は無視されますが、それ以外の場合は有効ではありません。

エコ・ノストラ12アポリスミ・スル・ジョグリオ、ダール フライセレブリ オスカー・ワイルド、グランディ・ペンサトリー、アレクサンドル・ベル。シセリクェラは、1つ1つ!

アモーレのFrasi sull'orgoglio

 1. Scusarsi non significa semper cheu hai sbagliato e l'altro ha ragione。仲間の仲間との関係を明確にする。 (ファビオ・ヴォロ)
 2. パウラ・デ・ソフリールにつきましては、 Si tengono tutto dentro e soffrono lo stesso、ovviamente。オーガノリオースはアブラナ科植物である。 (ロバート・ダニエルズ)
 3. L'orgoglio di una personaは準拠しています。 (リチャード・クラウス)
 4. L'orgoglioèlavirtùdell'infelice。 (De Chateaubriand)
 5. Gli uomini vorrebbero essere semper il primo amore di unaドナ。 Questa la loro scioccavanità。ル・ドン・ハン・イン・ソルト・オブ・ル・コーズ:ロロ・ピース・エッセイ・リヴァイア・モア・ディ・ウオモ(オスカーワイルド)

  プロポーザル・オーガナリオではなく、パドル・パドル

  amiciziaのFrasi sull'orgoglio

  1. インギオティティール・オルガリオ・オニ・タン、ノン・ファー・インガッセール。 (Anonimo)
  2. Bisognaはchiedere scusaをimparareします。 L'orgoglio ci intrappola、l'umiltàci libera。 (Fabrizio Caramagna)
  3. プロポーザル・オーガナリオではなく、パースドール・ペルソナである。 (Anonimo)
  4. 一般的には、私は全体的な誤りを抱えています。 (ジョン・ラスキン)
  5. Nessunoは声を出すようになりました。 (アンドリュー・ジャクソン)
  6. セブン・アレッシモ・オルガノ、ノン・シー・ラメンタレモ・ディ・クレオ・デッリ・アルトリ。 (de la Rochefoucauld)
  7. L'orgoglioは準sema un a compagna ancora peggiore:l'invidiaです。 (Alexandre Dumas padre)

   Oroscopo 2017: le previsioni per l’anno di tutti i segni zodiacali

   Oroscopo 2017: le previsioni per l'anno di tutti i segni zodiacali

   Vi sentite fortunate? L'oroscopo 2017 è molto da offrirvi, ma solo se siete pronte ad assumervi qualche rischio e pericolo per portare a compimento i vostri progetti senza perdere le staffe strada facendo. Dopo un inizio molto travagliato, la seconda decade del 21 ° secolo inizia a riprendere slancio e anche l'umore generale subisce una positiva trasformazione, passando da un timoroso pessimismo che domina il primo periodo per l'oroscopo 2017 a un aspetto più positivo, che determinerà un flusso di progresso e prosperità

   Vieni sempre, il motore di tutto l'oroscopo 2017 è il potente Saturno. Perché noi facciamo quello che fa Saturno. Lui rappresenta le fondamenta sulle quali cerchiamo di costruire e le ambizioni che ci sforziamo di eseguire. Quando Saturno è in conflitto con altri pianeti, la vita diventa incerta e noi corriamo un cercarci un luogo sicuro in cui nasconderci; quando invece gli altri pianeti lo supportano, ecco che possiamo dare inizio alla ricostruzione.

   Visto oltre due anni ho visto le certezze di Saturno essere minate dalle azioni di Nettuno, come le maree degli oceani che si scodono modificando il panorama familiare delle nostre vite, come se ogni giorno volessero portarsi via qualche frammento di roccia. Ma sta per cambiare tutto. Saturno è ormai fuori dalla portata di Nettuno e ha formato un'alleanza con Urano. È vero che Urano incarna lo spirito del cambiamento e ama distruggere le cose sono venuto ama ricostruirle, ma in questo oroscopo 2017 sembra esserci una profonda intesa fra Saturno e Urano. Questa volta, quando verrà demolito qualcosa, l'intento sarà quello di sostituire con qualcosa di nuovo e di migliore. Entrambi i pianeti sono aridi, in un certo senso, e possono essere relazionarsi fra loro proprio per quello; Nettuno, invece, è un pianeta umido, ed è questo che determinare i problemi con Saturno.

   La nuova alleanza sarà già attiva all'oroscopo 2017, con un primo contatto nell'ultima settimana del 2016; Questo è un altro mese di maggio, ed ecco perché la voglia di ricostruire e lo slancio prodotto da questi due pianeti continueranno a farsi sentire per tutto l'anno.

   Saturno e Urano rendono le linee guida, ma perché le cose sono realizzino, e perché sarà anche divertente, sarà necessaria l'influenza di Giove, che si troverà nel segno della Bilancia per la maggior parte dell'anno: la Bilancia è un segno molto gradito a Giove, e tutto andrà per il meglio. Giove sarà anche coinvolto in un gioco scherzoso con Urano, dal momento che ho dovuto collocare lo stesso nel cielo, da segni opposti, e osano spingere sempre più in là io loro confini, per vedere fino a dove sono capacità di arrivare. Quando urano dirà: «Facciamo qualcosa di diverso!», Ecco che Giove risponderà: «Che ne dici di qualcosa di straordinariamente diverso?» E da qui prenderanno vita le situazioni. Saturno apparirà verosimilmente un po 'sbigottito davanti a una simile proposta, ma Giove sarà bravissimo nel rassicurarlo, con la classica pacca sulla spalla a voler significare che è tutto ok, perchè lui è benissimo quello che sta facendo, e tutto filerà liscio.

   Sarebbe già sufficiente per un anno, ma le previsioni per l'oroscopo 2017 non sono finite: Giove è anche interessato a un allineamento con Plutone, e questo connubio suggerisce l'idea di assumere dei rischi, di essere più coraggiose e di osare di più, per realizzare imprese straordinarie.

   Il risultato finale per questo oroscopo 2017 sarà uno strano mix, una via di mezzo tra un cantiere e un casinò. Ci sarà molto rumore, ma si respirerà anche una sensazione di rinnovamento, e l'impressione che sia possibile realizzare una piccola fortuna se solo riusciremo a gestire e cavalcare il flusso degli eventi, pur sapendo che basterà un piccolo errore per rischiare di perdere tutto quello che abbiamo vinto finora. E guardandoci attorno, noteremo uno spirito ammaliante e seducente e una scintilla tentatrice di quello che potrebbe accadere: è la sensazione che riescono sempre a creare Giove e Urano. Era parecchio tempo che non ci sentivamo così e ci sentiremo pervadere da una sorta di dipendenza.

   Marte procederà considerato e spedito per tutto l'oroscopo 2017, una differenza del 2016 quando, nei primi mesi, era subito un duro tracollo e aveva previsto aspettare che si riprendesse. Marte sarà impegnato in uno dei suoi amori tira-e-molla con Venere: le due saranno insieme in Ottobre, aggiungendo un pizzico di romanticismo alla fine dell'estate, e l'esito sarà tutt'altro che scontato. Ancora una volta, si tratterà di avere il fiducia necessaria per affrontare tutti i rischi emotivi.

   Quello evidenziato dall'oroscopo 2017 non sarà un anno stabile, in nessun senso. Ci saranno molti cambiamenti e molte incertezza. Ma sarà anche un anno all'insegna della speranza e dell'ottimismo, che negli ultimi tempi sono stati decisamente latenti: vivere un cambiamento radicale come strumento per costruire un futuro è sicuramente molto diverso che considero solo l'inizio di un irreversibile destino . È cambiato il modo di vivere le idee, per avere fiducia in se stessi e per esprimere la propria forza - e magari anche per avere prova di un pizzico di coraggio.

   9 คู่รักที่มีชื่อเสียง

   9 คู่รักที่มีชื่อเสียง

   Che ci abbiate provato o meno, sono sicura che tutte voi avete, almeno una volta, การเดินทางไปยังที่ต่างๆ sesso in tre. Eccovi le confessioni in stile เพศและเมือง di nove donne sui loro migliori ménagesà trois.

   1 "ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเนื่องจากการละเมิดลิขสิทธิ์" Loro si erano appena metodati ed erano i miei migliori amici Ne avevamo parlato spesso prima, ma non ci eravamo mai spinti oltre. La notte che è successo eravamo andati a tutti insieme e in qualche modo siamo. finiti in camera da letto. Sia io che la mia amica indossavamo dei pigiami lunghi: หมี่หม่อมหลวงมีเชื้อสายและแม่มดอยู่ Prima ha fatto sesso con me e poi con lei. Devo confessare che es es tato prima di lasciarmi andare: loro erano sposati e non volevo che ny si arrabbiasse กับฉัน ไม่มีหลักฐานใด ๆ ที่ได้รับการยกให้เป็นคนเลวีนิติปุโรหิตผู้ทรงฤทธิ์เดช ปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศที่ดีขึ้น È andato tutto molto liscio e il giorno dopo พรรณามาแล้วไม่ใช่ความสำเร็จ niente " Lucy, 28 anni

   2 "ไม่ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการใด ๆ ที่เกิดขึ้นในขณะที่ยังคงมีอยู่ในกลุ่มที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้พ้นจากตำแหน่งเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับ แต่วันที่พรรณา pensarci più (พ. ศ. la prima volta che finivamo a letto insieme). Dopodiché abbiamo guardato chi c'era nelle altre stanze ส่วนตัว. Abbiamo trovato una coppia che ci ha permesso di guardare: il mio amico era โคซี่ eccitato, e anche io, così a uncerto punto mi sono intromessa e domandato: 'possiamo giocare anche noi?' หรือไม่? La coppia che stavamo guardando ไม่ใช่ vedeva l'ora che lo chiedessimo. L'altra donna stava facendo una fellatio e mi sono unita alla festa. La ragazza era molto carina e le ho chiesto se le andava che la toccassi. คุณสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสำหรับ ไม่ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นและไม่ได้รับการแก้ไข Mentre lei continuava a lavorarsi il suo uomo, ho cominciato a palparle il seno, ma non ยุค troppo grande e quindi โฮ perso ใน fretta interesse. ให้ทำตามอย่างนั้นและให้พ้นจากตำแหน่งและอ้างว่าเป็นคนชอบธรรม ไม่ใช่เรื่องเหลวไหล fatto ในจังหวะ che ho cominciato a sentire il mio amico che mi pompava da dietro: lui non aveva un pene molto grande, quindi spingeva molto forte ต่อ entrare dentro di me, e ho finito ต่อ colpire con i denti le parti intime dell'altra ragazza È stato un po 'goffo, ma alla ปรับ una serata molto interessante " Kendal, 27 anni

   3 "Stavo viaggiando con lo zaino ใน spalla da sola ต่อ qualche settimana. avevo 21 anni e ho cominciato il mio viaggio a Lisbona, ใน Portogallo. ลาพรินซ์ตันในคำพูดของเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยอ้างว่าเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของคณะกรรมการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบโดยอ้างว่าเป็นผู้มีอำนาจลงนามในข้อบังคับของคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อให้พ้นจากตำแหน่ง โดยไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากผับในผับ All'ultima tappa, และ John abbiamo cominciato a baciarci. Poi, cinque minuti dopo mi sono girata, ho visto, Steve e ho cominciato a baciare anche lui. quel punto sapevamo tutti cosa sarebbe successo e ci siamo fiondati all'ostello. ต่อไปนี้เป็นคำที่ใช้เรียกว่า "Mio dio, è perfetto: due australian fichissimi che probabilmente non vedrò mai più in vita mia, è un'occasione unica! ' siamo tornati ในคำพูดของนายพลเดวิลเลนเนล bagno delle ragazze e abbiamo cominciato dalla doccia: mi sono piegata in avanti e จอห์นฮ่าฮ่า preso ดา dietro mentre สตีฟยุค davanti ฉัน Bagnati fradici ci siamo spostati su una panchina che era ใน mezzo alla stanza: จอห์นอีสตีฟ hanno fatto a turno sopra e sotto. Abbiamo completamente distrutto อิลลินอยส์ bagno: c'era acqua dappertutto, vestiti fradici ovunque e la panchina ยุค dal lato opposto della stanza rispetto นกพิราบ doveva essere Il giorno dopo mi sono svegliata con un senso di grande appagamento, ma era un'ottima cosa il fatto ไม่ว่าจะเป็นด้านขวาหรือไม่ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับต่อไปนี้ต่อไปเรื่อย ๆ หรือไม่? Promemoria: quando viaggi zaino ใน spalla ti rendi conto che il mondo è proprio piccolo. ต่อ Fortuna ไม่ใช่è stato un incontro troppo imbarazzante ไม่ได้เป็นอย่างดี È stata una prima nottata portoghese memorabile ดา raccontare, ma punto e basta " Mackenzie, 28 anni

   4 "Posso parlare di un ménage quattro? È stato con il mio attuale fidanzato e un'altra coppia. Erano noti per essere gli esperti di sesso alle feste (ในส่วนที่เกี่ยวกับการสืบสวนและการสืบสวน) ใน pratica sono capaci ดิ convincere CHIUNQUE partecipare. Mi ricordo di essermi eccitata molto all'inizio, soprattutto perché i nostri fidanzati erano così coenvolti da essere disposti a quadiasi cosa chiedessimo loro. ให้ไว้ ณ ที่นี้ ลาพลาสมิเรอร์และอิลลินอยส์ลาโรวาลลาซิลโล่: ฉันมีความสามารถในการทำางานของฉัน. È andato tutto liscio fino a che ho sentito l 'altra ragazza che faceva sesso orale con il mio fidanzato: ไม่เป็นไร sopportavo Ho provato a picchiettarle sulla spalla ต่อ darle il cambio, ไม่ใช่ ma voleva sapere. Allora mi sono seduta imbronciata การโฆษณากับ finissero almeno mezzo minuto. ไม่ใช่èè st st prim prim prim prim prim prim prim prim prim prim èèèèèèèèèèèèèèèèè Secondo me è una cosa da provare, soprattutto se non siete troppo inumorate di una delle persone coinvolte ". Bri, 22 anni.

   5. "Stavo parlando con una tipo su sucio, ci siamo scambiati i numeri e abbiamo cominciato a chattare. Mi sono messa d'accordo ต่อและต่อไปนี้เป็นภาพเคลื่อนไหวของภาพยนตร์, e il suo coinquilino che era anche lui piuttosto attraente si è. unito alla serata. Ci siamo fatti quattro risate e abbiamo bevuto un po ', finendo ใน delle loro stanze. Hanno cominciato a spogliarmi a turno, mentre io spogliavo loro. ให้คำแนะนำแก่ท่าน ฮันโนะ fatto sesso con me turno, mentre io facevo sesso orale con l'altro. È stato piuttosto eccitante Poi sono stata ต่อ qualche tempo con il ragazzo con il quale avevo iniziato a chattare e devo dire ฉ้อฉล siamo divertiti parecchio ... " เลอาห์ 22 anni.

   6 "Io ho avuto un ménageà trois con la mia migliore amica e il ragazzo con il quale ho perso la verginità. Era il 4 luglio e questo tizio mi stava chedendo di uscire da mesi. Io e la mia amica ci siamo guardate e abbiamo detto : 'Dai, invitiamolo e basta!' Alla fine abbiamo fatto sesso tutti e tre sul mio letto: ลัทธิยุคcosì eccitato che gocciolava madido di sudore. Io ต่อ superare l'imbarazzo, lo prendevo in ต้นทุนการผลิตที่ไม่ใช่ riuscivo a guardare quando loro เนื่องจาก facevano sesso tra di loro. ไม่ใช่เพื่อหลีกเลี่ยงการหลอกลวง! Abigail, 21 anni.

   7 "Studiavo all'estero, in Irlanda, ed ero ใน un bar un sabato sera. avevo bevuto parecchio, tanto zevevo rubato una bottiglia di vodka dal bar e avevo cominciato andarmene in giro con la bottiglia in mano Ero convinta che il barista me l'avesse regalata, ma i buttafuori del locale non erano d'accordo. ดุ๊กโกโฮ pregato ใน ginocchio ฉัน buttafuori di farmi restare nel บาร์, un ragazzo irlandese molto carino ฮ่า cominciato และใน un attimo abbiamo cominciato a baciarci Poi ฉันไม่ได้เป็นคนที่มีความสามารถในการทำธุรกิจของฉันและมีส่วนร่วมในการทำธุรกิจนี้ ความมุ่งมั่นและความมุ่งมั่นที่จะให้ฉัน. ไม่ใช่เพื่อให้แน่ใจว่าฉันได้รับการยอมรับจากผู้ทรงอำนาจ. Uno era dentro di me e intanto io facevo una fellatio all'altro. Ero in una posizione scomodissima tanto che mi si è. accavall ato un nervo Poi hanno cambiato ruolo mento io sono rimasta nella stessa posizione. Quando mi sono stancata ho detto loro che dovevo และใน bagno Quando sono uscita ไม่ใช่ c'erano più, che sollievo! Quella notte ho dormito come un bambina, ma mai più!" Kayla, 26 anni.

   8 "Era il compleanno del fidanzato della mia coinquilina. หอยทาก abatoi portato a nel più totale คุ้มค่า. ไม่จำเป็นต้องใช้เวลาที่ดีต่อ quella notte. Quando siamo tornati tutti casa ต่อ qualche เครื่องดื่ม finale ed eravamo tutti casa ต่อ, improvvisamente, la mia coinquilina. ha cominciato a baciarlo Poi ha deciso di pomiciare con me e poi io con il suo ragazzo E le cose sono successe tutte ใน un attimo, così siamo finiti ในกล้อง da letto เป็น questo punto eravamo ใน pieno ménageà trois sul letto della mia coinquilina การยกเลิกการรับรองโดยผู้บังคับบัญชาที่ถูกส่งไปยังประเทศอื่น: พ. ศ. พ. ศ. พ. ศ. พ. ศ.. การโฆษณาและการโฆษณา, การขายและการตลาด, การขายและการตลาด. È saltato fuori del orrificante, ชุดชั้นในเดอลาชุดชั้นใน, e insomma le cose si sono fatte davvero strane. ไม่สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องกังวล ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียทางโทรศัพท์ Posso davvero dire che è stata un'avventura da raccontare ai posteri ". Julia, 23 anni.

   9 "Io una volta ho avuto un ménageà trois di sole donne. Eravamo amiche e stavamo passando la serata a casa mia eravamo tutte fidanzate. Ci siamo ubriacate nella vasca da bagno e abbiamo cominciato เป็นเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้. daiquiri e di shot di vodka eravamo tutte เปลือยกายไม่อ้วน fatto ในจังหวะ rendermene conto ed eravamo tutte nella doccia a baciarci. Ci siamo giurate ไม่ได้เป็นผู้มีอำนาจเหนือกว่าคนอื่น nostri fidanzati o nessun altro al di fuori di quella stanza, poi abbiamo tirato fuori i materassi e ci siamo lasciate andare. พ้นจากพิภพèèèèèèèèèèèèèèè. È stato il ménagepiù appassionato che ho avuto fino ad oggi nella mia vita! " แมว 21 นิน.

   ภาพ


   * ชื่อมีการเปลี่ยนแปลง

   คำสารภาพเหล่านี้ได้รับการแก้ไขเพื่อความยาวและความชัดเจน

   Perchéècosì importante amare se stessi prima di poter amare gli altri?

   Perchéècosì importante amare se stessi prima di poter amare gli altri?

   "ไม่ใช่เรื่องจริงที่เกิดขึ้น, conta เดี่ยว imparare โฆษณา amare se stessi", ฮ่า detto อิลลินอยส์โมนาโค buddista Thich Nhat Hanh Niente di più vero: non c'è nulla che abbia più effetto su tutte le decisioni della nostra vita che l'imparare ad amare se stessi. การสร้างรายได้และการสร้างรายได้, การสร้างความพึงพอใจของลูกค้า, การสร้างรายได้, การสร้างรายได้, การเปิดเสรี, งานอดิเรกและงานอดิเรก.

   มีปัญหาหรือไม่?

   Ecco da cosa dipende la difficoltà che incontriamo ogni giorno nell'intento di volerci un po 'più bene มา esseri umani.

   La famiglia e le origini

   ลา psicologa Tess มาร์แชลล์ spiega che la condizione familiare ใน cui nasciamo e cresciamo อิลลินอยส์ primo โปโล educativo ต่อ noi e quindi il modo che la nostra famiglia ฮ่า di vivere potrebbe influenzare il livello dell 'autostima. "Io vengo da una famiglia di nove fratelli e non è mai stato semplice sentirsi all'altezza. ฉันมีชื่อเสียงในเรื่องนี้และมีชื่อเสียง. io invece non sapevo cosa volevo ค่าโดยสาร dopo la scuola. ส่งผลให้เกิดความผิดพลาดในการทำธุรกรรมทางการเงินโดยมีสาเหตุมาจาก 27 ปีที่ผ่านมาและมีการจ่ายเงินเพิ่มขึ้นในปีพ. ศ. mesi a parlare delle mie origini e di มาที่ไม่ใช่ ero mai riuscita a credere in me abbastanza, sono cambiata e finalmente ho scoperto il piacere di amare se stessi "

   ภาพ

   unsplash

   Le influenze culturali

   Siamo bombardati dai สื่อ che ci inculcano gli ideali da seguire: สัญลักษณ์สถานะ giovinezza, potere, denaro, sesso, tecnologia, relazioni เพื่อให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ความรักด้วยตัวเอง "Non sono abbastanza", "Non ho abbastanza", "Non faccio abbastanza", การตรวจสอบข้อเท็จจริงและการรับรองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการตรวจสอบและการดำเนินการตามข้อบังคับของคณะกรรมการกฤษฎีกา amare se stessi ต่อ amare gli altri.

   Cambiare la percezione che si di sé per imparare ad amare se stessi

   Sentirsi in pace stessi da accesso a una diversa visione del mondo esterno, เครื่องเสียงรถยนต์, เครื่องเสียงและเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม. Dare valore alla nostra persona è il primo passo: ciascuno di noi è proprietario di uno spirito, oltre che di un corpo, legi insieme da un legame indissolubile. ให้ไว้ ณ ที่นี้ มา insegna la filosofia buddista, siamo luce, siamo amore, e accettare e amare se stessi può venire solo dall'interno.

   ให้ความกตัญญูรู้คุณ

   Svegliarsi la mattina e andare a dormire la sera respirando amore. Siamo fortunati, abbiamo molto e possiamo dare molto: essere grati per tutto ciò che possediamo e quello che siamo ci farà sentire pieni e predisposti all'autostima. ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้

   Meditare e leggere

   I centri spirituali consigliano almeno 10 นาทีจากนั้นไปทางด้านซ้ายและด้านบนและด้านขวาของปากมดลูก

   ภาพ

   unsplash

   Positività

   Abbracciare una filosofia di vita positiva, parlare con entusiasmo agi altri e a se stessi cambia totalmente la percezione della realtà. Quando ci troviamo a criticare noi stessi, è bene fermarsi un momento e ricordarsi della teoria della positività.

   ค่าโดยสาร quello che ci piace

   Disegnare, giocare pallavolo, ช้อปปิ้งค่าโดยสาร, qualunque attività che ci provochi emozioni บวก e di piacere, è ben voluta dall'autostima - quella sconosciuta. E no, la tecnologia e i เครือข่ายสังคม sono esclusi Meglio spegnere i อุปกรณ์ e dedicarsi alla realtàไม่ใช่ virtuale, almeno qualche volta.

   Lasciare andare

   Respira Rilassati Il controllo è solo un'illusione, perciò smetti di provare cambiare le persone e le cose che ti circondano Forse il destino ha ในเซอร์โบมิคเปียโนต่อเปียโนต่อเทสเตลล่า

   ภาพ

   unsplash

   Avere pazienza

   เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง: non amare se stessi è purtroppo una condizione emito mette le radici molto presto ed estirparle ไม่ใช่č semplice. ต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานและยาวนานขึ้นอย่างต่อเนื่องผ่านทางด้านล่างและด้านล่าง Un passo alla volta

   Lasciarsi guidare dall'istinto

   Presta attenzione al tuo istinto e intuito: loro ti faranno da guida. ฉันได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในข้อบังคับนี้: quella più calma e quella più acuta La seconda è il nostro อัตตา, la prima è l'IO. Ascolta semper quella che ไม่ใช่ sbraita ต่อ essere sentita

   LEGGI ANCHE

   Quando il cuore dice sì, ma l'oroscopo ลูกเต๋า NO. คุณสามารถควบคุมการใช้งานได้หรือไม่?

   Sì, smettere di pensare negativo si può e cosi imparerete โฆษณาและ oltre il muro del pessimismo.

   Diventare lesbica ในetà adulta si può. Guida ทางสังคม - psico - pedagogica sul fenomeno delle ปลายเลสเบี้ยนบาน

   Perché il Capodanno a New York è sempre una buona ความคิดที่ไม่ใช่ passa mai di moda

   Perché il Capodanno a New York è sempre una buona ความคิดที่ไม่ใช่ passa mai di moda

   Cosa ขาย Capodanno? Una domanda che è diventata praticamente ไม่มี tormentone. E allora perchéไม่ใช่ stupique tutti e provare ค่าโดยสาร un qualcosa di sbalorditivo un un Capodanno a New York? Certo, non è una cosa semplice, ma per chi ne ha la possibilità ecco qualche consiglio ต่อ quello che sarebbe senza ombra di dubbio un. Capodanno ต้นฉบับ. Se trascorri a New York วันที่ครบกำหนด: dellembe dignante di วันอังคาร (วันที่ 31), dove la maggior parte delle persone lavora, anche se l'orario è abbreviato ใน modo da poter cenare ใน compagnia di famiglie o amici e poi uscire in città, il il primo giorno del nuovo anno (1 gennaio), นกพิราบต่อ curare la sbornia ci si può godere una tranquilla passeggiata o il bagno nell'Oceano เป็นเกาะโคนี่ย์

   Capodanno และไทม์สแควร์

   new york

   Getty Images

   อิลลินอยส์ 31 ธันวาคม 1904, อิลลินอยส์ proprietario เดลนิวยอร์กไทม์สจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำใน Capodanno in on del del nuovo edificio del giornale sulla piazza (da il il suo nome) Da allora, la vigilia di Capodanno a Times Square สถานที่น่าสนใจในระยะทาง tutto il mondo. La famosa palla, ขายได้ทุกวัน 18:00 น. วัน 23:59 วันต่อ 60 วินาทีโดย dall'edificio One Times Square, è un simbolo Quando la discesa termina, อัล primo secondo del nuovo anno nuvole di coriandoli piovono sulla piazza.

   new york

   Getty Images

   ในทีวี sfilata del New Year's Eve sembra più spettacolare, visto che ไม่ devi ค่าโดยสาร le lunghe ore di attesa sotto-zero nella folla! มา guardare la palla cadere ใน Times Square หรือไม่? หลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากศาลแล้วยังไม่ได้รับการยืนยันจากผู้ถือครองโดยเด็ดขาด, ผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย, ได้รับมอบหมายให้พ้นจากตำแหน่งก่อนหน้าที่ได้รับอนุญาตให้พ้นจากตำแหน่ง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานแสดงสินค้าของฉันได้ที่นี่บรอดเวย์ (จากถนน 43ma e 50ma) e 7th Avenue (ถนน 59th alla) Quando arriva la folla, le strade vengono ตำรวจจราจร.

   Altre cose da vedere

   new york

   Getty Images

   Durante la notte ci sono concerti, spettacoli e un'atmosfera festosa senza precedent. La cosa negativa è che bisogna arrivare molto presto per prenotare un โพสต์โดยไม่ได้รับอนุญาต, non puoi lasciare พื้นที่ senza perderlo. Non ci sono bagni o chioschi, quindi è meglio che mangiar prima (e non bere troppi liquidi). E soprattutto, copriti moltissimo! ส่งไปยัง New York il freddo è forte.

   La cena และ NYC l'ultima notte dell'anno

   new york

   Getty Images

   ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาหรือไม่ก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความหลากหลายของแร่ทั้งหมดที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อพรรคการเมืองที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในไทม์สแควร์ quella sera. ต่อไปนี้เป็นสถานที่ที่หลากหลายของ centinaia di dollari (anche i locali per i fast food sfruttano l'occasionione), si può cenare e ballare senza dover sopportare la lunga attesa. Una delle opzioni più popolari และ il Balldrop Pass, un ผ่าน che ti permette di accedere หลากหลาย feste di Times Square เพลง, cibo e bevande gratuite ต่อ tutta la notte. อัลเบอร์นีปาร์ตี้การ์ดิสโกลาลาวิโอนีเดลลาคาตาลูดาลาเดลลาในทางตรงกันข้ามทึกทักเอาว่าเป็นเพียงคนเดียวที่มีส่วนร่วมในเรื่องนี้ Puoi trovare la รายชื่อ i tutti s บุคคล sul sito di ไทม์สแควร์ e sul sito di Balldrop.

   ฉันเป็นนักเขียน: imperdibili

   new york

   Getty Images

   Hai ความหลากหลาย opzioni เซ็นทรัลปาร์ค: Sparano dall'altezza della 72ma strada, ma li vedrai da qualsiasi parte del parco Un sacco di persone si riuniscono ในการสืบเสาะหนังสือเที่ยงคืนรันดิ Emerald Nuts, una gara che inizia เป็น mezzanotte. แกรนด์พลาซ่าพร๊อพเพอร์สปาร์ค: il luogo preferito per famiglie e quelli che passano il Capodanno และ New York con bambini. Ci sono bancarelle di cibo, celebrazioni, cioccolata calda โรงแรมที่ได้รับความนิยมสูงสุดในบรุกลีน: molte persone si riuniscono sul Ponte di Brooklyn อยู่ในพื้นที่เดียวกับ Midtown e sul lato sud della città

   LEGGI ANCHE:

   Queste terme della Toscana sono le più belle ต่อ rilassarsi ใน autunno (e sì, ne abbiamo tanto bisogno)

   Le ได้รับความนิยมและวิดีโอจาก Las Vegas sono heartbreaking e queste persone coraggiose sono i nostri nuovi eroi

   È il momento perfetto ต่อ dare una scossa alla vostra relación d'amore: Giove ใน Bilancia regala un ottobre VIVO

   Queste 6 โมเดล transgender stanno ridefinendo il concetto di bellezza

   Queste 6 โมเดล transgender stanno ridefinendo il concetto di bellezza

   All'inizio fu Lea T. Nata Leandro Medeiros Cerezo, figlio del calciatore Toninho Cerezo (มาจาก the legge sulla sua pagina Wikipedia), ลาเดอลาลัสเตีย conosciuta anche มา Lea Cerezo เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ โมเดลแฟชั่น trasngender del แฟชั่น. วันพุธที่ 2010 เวลา Quando Riccardo Tisci La Volle มารับรอง Della Campagna Givenchy มาแบรนด์ Musa Del ต่อ cui ha calcato innumerevoli volte la passerella. มา lei Yasmine Pitty, นักร้อง, นักแสดงหญิง, นักร้อง, นักร้อง, นักร้อง, นักแสดง, Pat McGrath

   Da allora ad oggi sono sempre pièle le modle transgender protagoniste di importanti sfilate e delle cover delle riviste patinate più glamourous al mondo. เกี่ยวกับฉัน Ultime ในการสั่งซื้อ di จังหวะฮาริเนฟซัลล่า copertina di Elle UK Settembre 2016 E Valentina Sampaio ต่อ Vogue ปารีส Marzo 2017 Il mondo della Moda, infatti, Semper più Libero ดา pregiudizi อี confini di ข้อมูลทั่วไป, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ apprezza ลา Bellezza อีลาdiversità วันที่ไม่ได้รับอนุญาต 2015 a New York è nata Trans Model, la prima agenzia di transgender fondata dalla thailandese Peche Di de la decent di escussivamente modelli e modelle transgender. Quali sono le modelle สามารถใช้งานได้หรือไม่? Ecco i 6 ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง

   Andreja Pejic

   "Non sono mai stata così bene. Mi sento ฉัน stessa al 100%" ha riferito la modella a คน. Pejic aveva old successo nel mondo della moda - aveva sfilato ต่อ Jean Paul Gaultier และ Marc Jacobs - เป็นคนที่มีความสามารถในการทำธุรกิจ Invece dopo la sua operanción chirurgia Andreja ha continuato a lavorare quanto e prima ed è forse il miglior esempio di successo in senso ความรู้สึก ฮา posato ต่อ W อีโวคฮ่า sfilato ต่อไจลส์ FW 2015-2016 เอ็ด HM สตูดิโอ FW 2016-2017, Una sfilata che Aveva avuto ยกเลิกหล่อ tutto giocato sulla Bellezza della diversità Femminile, ยืนยัน chiuso ยกเลิก Contratto ต่อต้านความงามแบรนด์ IL โฆษณา Oltre Make Up สำหรับเคย

   steppin out

   ยกเลิกการโพสต์ condiviso da Andreja Pejic (@andrejapejic) ในข้อมูล:

   Geena Rocero

   "Quando una persona intraprende il viaggio che la porta alla scoperta del suo più autentico sé condivide quel dono ต่อฉันè qualcosa di meraviglioso" โฆษณา Geena Rocero จูงใจ.

   เกี่ยวกับการจัดการรูปแบบ NEXT 10 ก.พ. 2009, Rocero prese parte a TED พูดคุยกับเราในปีพ. ศ. วิดีโอ Il "ทำไมต้องออกมา" ha avuto oltre 2 millioni di visualizziozioni e la sua storia ha aiutato ed educato le persone nel capire cosa significhi nascere transgender. Da pochi giorni è anche sulla ในประเทศอินเดีย Harper's Bazaar

   Isis King

   "Non voglio più vivere la mia vita per piacere ad altre persone." "ไม่ใช่ว่าจะมีการเพาะปลูกสัตว์เลื้อยคลานไปเรื่อย ๆ ต่อไปเรื่อย ๆ Anche se ho dovuto fare i conti con la sopravvivenza dopo una violenza domestica, mi ha aiutato molto per la mia transizone" Isis King MSN

   พระมหากษัตริย์ไม่ใช่ ava una casa quando fu presa มา la prima concorrente transgender di โมเดลยอดเยี่ยมของอเมริกา ; è diventata la prima modella trans per American Apparel.

   5 ปีที่ผ่านมา #AmericanApparel ประกาศว่าฉันเป็นรูปแบบการเปิดตัวครั้งแรกของพวกเขา มันเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายน 2555 ร่วมกับ @Gaad และ PRIDE เดือน ฉันไม่ได้ตระหนักถึงเวลาที่สำคัญโอกาสคือจนกว่ามันจะออกมา! ฉันได้เรียนรู้ว่าการสร้างแบบจำลองของแคตตาล็อกทำได้ยากกว่าสิ่งที่ฉันใช้เพื่อ haha ความภาคภูมิใจเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองอิสรภาพและจดจำบรรดาผู้ที่ต่อสู้เพื่อเราจะเปิดกว้างเกี่ยวกับว่าเราเป็นใคร เป็นตัวเองจะมีสีสัน! BTW คุณไม่จำเป็นต้องเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน LGBT เพื่อเฉลิมฉลองเข้าร่วมกับเราตลอดทั้งเดือนเป็นเวลานานในความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน! นอกจากนี้ยังมีองค์กรที่น่าทึ่งที่มีส่วนร่วมใน @glaad และ @glsen ..... ทุกความรักและการสนับสนุนเพื่อนบ้าน LGBT ครอบครัวพ่อแม่และเพื่อน ๆ นับ !!! ���������� ___________________________ # isisking #isis #king #glaad #pride #lgbt #antm #topmodel #strut #campaign #photoshoot #aa #americanapparel

   ยกเลิกการโพสต์ condiviso da Isis King (@msisisking) ในข้อมูล:

   Stav Strashko

   "ฉัน Considero stessa una ragazza เดี่ยวแม่ต่อ IL Tipo di mondo ใน Cui viviamo. ต่อ esempio, SE indosso ยกเลิก Paio di กางเกงยีนส์ผอมบนพืชยกเลิกอีเดล Trucco ลา gente ลูกเต๋า che Sono una ragazza, quindi ไมล์ Sento obbligata dirlo Ma potrei vivere benissimo senza alcun tipo di definizione di genere "Stav Strashko วัยรุ่น Vogue

   Scoperta a 16 anni a Tel Aviv, Strashko si è imposta เปียโนเปียโนมาด้านบน sfilando รุ่นต่อแบรนด์มา Marc Jacobs e Diesel E anche se fa ancora fatici เป็นคนที่มีความสามารถในการทำอาหารที่ดีต่อสุขภาพและความสำเร็จของแฟชั่น

   Un โพสต์ condiviso da Stav Strashko (@stavstrashko) ในข้อมูล:

   Lea T

   "Non siamo Tutti uguali อีไม่ใช่ abbiamo Bisogno di avere Tutti ดูเถิด stesso Prototipo. Quando accade diventi schiava di ยกเลิก Canone แม่ invece Hai Bisogno di vedere cosa c'è Dentro una บุคคล" ฮ่า rivelato เลีย T ให้ตัด"

   Lea Cerezo, meglio conosciuta มา Lea T, ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า alla sua amicizia con Tisci มา passaggio fondamentale ต่อ il suo processo di transizione proprio con l'aggiunta della T dopo il suo nome. E' Stata อิลลินอยส์ volto di Redken อีต่อ Lea ลาเสือ Carriera è Stata importante ไม่ใช่ tanto ต่อ IL fatto ในsé di essere modella แม่ anche perché grazie questo Lavoro ฮ่า avuto แมงopportunità di pagare แมงสำหรับเช่า di Casa, gli interventi di chirurgia e vivere la sua vita ใน maniera serena

   ฉันโดย Anthony Maule และออกแบบโดย Samuel Francois #yvessaintlaurent #whenfashionwasfun #numero

   ยกเลิกการโพสต์ condiviso da Lea T (@leat) ในข้อมูล:

   Hari Nef

   "ลา Bellezza ฮ่ายกเลิก significato Diverso ต่อ uomini อี donne เอ็ดèเดี่ยวดายกเลิก Anno อีเมซโซ che Riesco ancora capire cosa vuol หายนะ sentirsi bella ดาเอก. Sto imparando capire มา sentirmi ประโยชน์ all'interno di Una Canone di Bellezza che STO definendo ในฐานฉัน stessa "Hari nef ad Allure

   Hari Nef è stata la prima modella trans ad essere scritturata nella super agenzia IMG (quella che rappresnta anche Gisele e gigi per intenderci) เอ็ดการ์เซียโดยอเลสซานโดรมิเคเล่ Oltre al lavoro di modella, è anche attivista e scrittrice. Ha scritto ต่อ riviste มา Dazed, รอง BlackBook, ผู้ใหญ่ e ท่อประปาเดิม

   ฮาร์เปอร์ของตลาดเยอรมนี

   ยกเลิกการลงรายการบัญชี condiviso da hari nef (@harinef) ในข้อมูล:

   Leggi anche: quello che devi sapere sulla depilazione definitiva

   Leggi anche: i segreti di bellezza delle donne brasiliane

   “Andiamo comandare”: ecco perché dovrebbe piacere anche ไม่มีที่สิ้นสุด

   "Andiamo comandare": ecco perché dovrebbe piacere anche ไม่มีที่สิ้นสุด

   Mio figlio la canta ormai da mesi ฉัน suoi amici บริสุทธิ์ E ballano, quello strano balletto, a vederlo ti sembra, pure un po 'scemo. E fino qui, 10 anni, non ti fai molte domande, segui il tormentone che ti piace tanto.

   Ma forse ไม่ใช่ ce facciamo nemmeno noi adulti ในrealtà. E allora perché un ragazzo (che ไม่ใช่é cantante), è al primo posto della classifica, prima di Alvaro Soler, cantante decisamente carino, professionista che canta la stra conosciuta. ความคิดเห็นที่ โซเฟีย?

   E ไม่ใช่เดี่ยว 38 ล้านล้าน เกี่ยวกับ Youtube Un'immensitàเสมือน incapibile

   Eppure ci sono dei gran buoni motivi, perché questa canzone (e lui), dovrebbe piacere anche ไม่ใช่ no più ragazzini

   1) Il testo

   "ไม่ใช่เพราะลูกชายของ Pazzo, O Sono Un Genio, Faccio ฉัน selfie mossi, Alla Guè Pequeno, ไม่ใช่ fumo canne, Sono anche astemio, Io ไม่ใช่ faccio brutto .. " Insomma, ra rapper che parla bene, che fa una parodia degli stereotipi della vita fra droga, alcol e erytrip. "Un pirla", มาแน่นอนว่า lui, che ha voluto passare un messaggio positivo ai giovani. ไม่ทราบว่ามี Papa Boy ma nemmeno uno dalla "Vita spericolata" มีส่วนร่วมในการดำเนินการตามข้อบังคับของคณะกรรมการก. พ.

   2) Lui, Fabio Rovazzi

   Ma chi è Fabio? Nasce nel quartiere di Lambrate, Milano, อิลลินอยส์ 18 gennaio 1994. มีชีวิตอยู่ในคอนโดมิเนียม popolare, venti anni, astemio Lo scorso febbraio mette su Youtube ยกเลิก canzone dal titolo "Andiamo comandare" Il resto lo fa il popolo social. 30 ล้านล้านดอลลาร์หรือมากกว่าดิสโก้ดิพลาติโน ไม่ใช่ผู้ชายต่อชิคาโกไม่ใช่è spinto da nient'altro

   Non di una bellezza stratosferica, rigorosamente nerd, un percorso scolastico (Liceo Artistico), interrotto in quarta Si กำหนดให้เป็น videomaker Che ha imparato da auto-didatta. ยกเลิกการตอบสนองต่อความสำเร็จ (cheha tolto la tv ต่อ guardare tutto su pc) Tiene le distanze da chi lo critica, semplicemente affermando che non è cantante, è un rapper, è un "pirla", che divertendosi, ha fatto il botto. การแปลที่ดีกว่า»อื่น ๆ

   3) Il Balletto

   วิดีโอ Dovete guardare il ต่อ capirlo Soprattutto ได้รับการยอมรับในคาสิโนที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันดีในประเทศอิตาลี, testa indietro e petto ใน fuori, ciddolare gambe e braccia ไกล E tu rimani basita dal fatto che sia in preda a una convulsione di stupidera immediata.

   Invece fa parte delle canzone, ma è il classico cameo che riguarda ไม่มีคำว่า 'tutti noi. ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการบินหรือไม่ก็ตาม " ไม่ใช่ vi sentite immediatamente buttati nella vostra gioventù?

   4) Fedez e J-Axe

   E sì, เนื่องจากไม่ได้เป็นคาซิโอ, s sono บริสุทธิ์ all'interno del วิดีโอ (ไม่ใช่ che ใน classifica con "Vorrei ma non posto" C'èจิ dice che è stato raccomandato, ใน realto grazie uno dei วิดีโอ postati su Facebook , Fedez lo ha chiamato e invitato a casa sua, dove è nata questa amicizia, per poi conoscere J ขวานอิลลินอยส์ quale ฮ่า fatto il programma "Sorci Verdi" su Raidue Solo dopo è nata anche la collaboratio. Ben venga un trio così.

   5) Il cane di Fabio

   Questo c'entra poco con la canzone, anche perché quello nel วิดีโอไม่ใช่è il suo. Ma sapere cheha un cane che si chiama มาร์เลย์ต่อหนังอิลลินอยส์ "Io e Marley", consacra Rovazzi un gran bel personaggio Anche ต่อ noi donne (un po 'più grandi), decisamente romantiche

   E ora ... "Andiamo comandare" !!!