Perché è così חשוב amare se stessi פרימה די פוטר amare גלי altri?

Perché è così חשוב amare se stessi פרימה די פוטר amare גלי altri?

ללא שם: "ללא שם:, amare se stessi", חה דטו מו מונקו בודיסה Thich Nhat Hanh. הוסף לסרטים שלי הוסף לסרטים שלי Niente di più vero: לא c'è nulla cha abbia più אפטסו סו טוטלה le deci della nostra vita che l'imparare ad amare se stessi. Quando ci amiamo e stiamo,.

האם אתה יכול לעשות את זה?

Ecco da cosa dipende la difficoltà che incontriamo ogni giorno nell'intento di volerci un pi pòù comm.

La famiglia e le origini

3

La picicologa Tess Marshall spiega che la condizione familiare in cui nasciamo e cresciamo è il primo polo השכלה עבור כל n ei quindi il modo che la nostra famiglia ha di vivere potrebbe Impalaare il livello dell 'autostima. "Io vengo da una famiglia di nove fratelli e non mè stato semplice sentirsi all'altezza .Me sieelle più grandi erano più magre e alte, אלטרנטיבה er ero bassa e in carne. אני אני miei fratelli andavano all'università e lavoravano già, io invece no non-sapevo cosa volevo מחיר הנסיעה dopo la scuola.Ho soferto molto di bullismo e scarsa autosima פוי סונו קרסיוטה הוי דצ'יסו צ'יסי אבריי פאטו לה פסיקלוגה: 27 anni mi sono sposata e ho iniziato io stessa ad andare in terapia Dopo sei אין לי מושג אם אני רוצה לראות את זה, אני צריך לעשות את זה.

תמונה

unsplash

להשפעה תרבותית

Siamo bombardati dai media che ci inculcano gli ideali da seguire: סמל סטטוס, giovinezza, potere, denaro, sesso, tecnologia, relazioni. Se basiamo la nostra vita su ciò che ci vii comunicato dal mondo esterno non saremo mai capaci di praticare il אהבה עצמית, אהבה. "Non sono abbastanza", "Non hb abbastanza", "Non faccio abbastanza", pensieri come questi si insidiano nella mente e ci tengono costretti in un circo vizioso durante il quale non riusciamo ad amare vereme nemmeno il prossimo, perché bisogna prima amare se stii לכל עמיר גלי אלטרי.

Cambiare la obszione che s ha ha di sé per imparare המודעה amare se stessi

Sentirsi ב קון קון se stessi דה accesso a una diversa visione del mondo esterno, più auto consapevole, ma l'accettazione e l'amore devono venire da dentro. Dare valore alla nostra persona לא זמין. בואיזה בוסטה, סיאמו luce, siamo amore, e לחץ כאן כדי לקבל את הגירסה האנגלית סולו dall'interno.

לספק גראטיטודין e amore

Svegliarsi לה mattina דואר ו anare dormire la sera. Siamo fortunati, abbiamo molto e possiamo dare molto: essere grati per tutto ciò che possedo e quello che siamo ci fara.

מדיטציה

אני centri רוחני קונסיגליאנו almeno 10 minuti di lettura e meditazione ogni mattina e eñni sera perché il cervello rimane attivo ma calmo.

1

תמונה

unsplash

Positività

Abracciare una filosofia di vita positiva, parlare con entusiasmo agli altri e a se sti cambia totalmente la fasczione della realtà. Quando ci troviamo a מבקר noi stessi, è תחת fermarsi un Momão e ricordarsi della teoria della positività.

מחיר הנסיעה

Disegnare, giocare pallavolo, הנסיעה קניות, קואלונקי attività che ci provochi emozioni חיובי e di piacere, è בן voluta dall'autostima - quella sconosciuta. לא, la tecnologia דואר אני רשת חברתית סונו esclusi. מגליו spegnere אני מכשיר דואר אלקטרוני אלמנט אמיתי לא וירטואלי, almeno qualche volta.

Lasciare ו

רסיירה. Rilassati. ללא שם: שליטה, ללא שם: perciò smetti di provare a cambiare le persone e cose che ti circondano. Forse il גורו חה בסרבו על פסנתר פסנתר לכל te di quello che tu hai per stessa stessa.

תמונה

unsplash

אבר פאזינזה

Ogni obiettivo חה אני propri tempi: לא ידוע è purtroppo una condiione emotiva che mette le radici molto presto ed estirparle non è semplice. המשך קריאה a laurare duramente, la vita è un lungo viaggio e noi siamo qui per imparare e amare a unleare a pi alto di di quel di partenza. Uno Passo alla וולטה.

Lasciarsi guidare dall'istinto

פרסטה אטנצ'יונה אל טואו אינטיטו e intuito: loro ti faranno דה guida. אני בודיסטי dicono che dentro di noi abbiamo עקב voci: quella più calma e quella più acuta. La seconda è il nostro ego, la prima è l'IO. אסכולטה.

LEGGI ANCHE

Quando il cuore קוביות, קוביית l'oroscopo לא. האם אתם שולטים במשהו?

Sì, smettere di pensare negativo si puo e così imparerete ad andare oltre il muro del pessimismo

Diventare lesbica ב età adulta si può. גוידה סוציו-פסיקו-פדאגיקה סוֹל פֶּנוֹמֶנוֹגֶה דֶלֶה סוֹנָה פָּרוֹת

1

About

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

37 + = 46