אנמיה mediterranea: cos’è, אני sintomi, לה לגרום לה לרפא

אנמיה mediterranea: cos'è, אני sintomi, לה לגרום לה לרפא

חי מאי סנטיטו פרלר די l 'אנמיה מדיטרניאה? מחיר / מידע נוסף, אנאטריה. Quindi è il caso di conoscere meglio questa malattia, per capire di cosa si tratta e come curarla.

אנמיה מדיטרניאה (o טסמיה) è una malattia ereditaria che si verifica a caca di diétele nella produzione di emoglobina. L'emoglobina è un pigmento dei globuli רוסי. קואסטו פרובאקה אנקה מאננזה די רוסי (RBC) אנמיה chiamata. אני, אני צריך לעשות את זה. אני במביני נאטי קון אונה קבר פורמולה spesso muoiono prima della nascita o subito dopo. אני בשל. קוסטא דיסטנציון דיפנד דויל קואלה.

3

אנטראבי אני טיפ די אנמיה mediterranea sono ereditari e la malattia si trasmette dai genitori ai figli. Unb bambino che eredita un גן mutato è un portoreore sano, perché si tratta di una malattia genetica di autosomica recessiva e la maggior parte dei portatii sani può condurre una vita del tutto normale.

Ovviamente Essendo ereditaria אנמיה mediterranea לא è contagiosa. בוא s trasmette אנמיה mediterranea? ללא שם: Uni bambino che eredita עקב geni ereditari (uno da ciascun genitore) סארה malato. אם כי 50% מתכננים להשתמש ב- 25%, יש 50% פחות או יותר.

לחץ כאן לתרגום] La Magyior parte delle persa con telassemia אלפא האנו לייב. קעקוע של קבר דיס טלאסמיה אלפא קולפיסה סופטראטו לה פרדונה דל סוד- Est asiatico (cinesi e filippini) a סיבטה di morte oetale neonatale. להקת פרסי, ג 'יניור דה ciascun. Se mancano uno o più geni la talassemia è di tipo אלפא. לא מספיק. כתוביות בעברית. אני לא יכול לעשות את זה בגלל ג 'י אל פיגליו, c'è una talassemia אלפא o talassemia di Tipo secondario che provoca אנמיה. (אבחון, טיפול באקנה), דרכי הנשימה.

אנמיה mediterranea, אני sintomi

אני אוהב את. אהבה של אנמיה. אני פורטוריאני לא. Gli individui affetti da tassemia affaco presenta pareon de la tétememia presenta de la víta de la vía: eatica de debolezza, mancanza di respiro, mal di testa, crescita lenta, viso pallido (uno dei primi sintomi osservati nei neati), scure blood, fegato e מילונה גונפי, איטרו. צ'י pratica ספורט e ha valore di emoglobina inferiore 9 g / dl חה אונה resa inferiore. עד 60 מיליון דולר ב tutto il mondo sono portatori sani di talassemia. Nei prossimi 50 anni questa malattia sarà un problem problem for l'umanità. L'unico modo per prevenire la diffusione della talassemia è di sottoporsi בדיקה geni.

אנמיה mediterranea, la cura

לחץ כאן כדי לבטל תגובה. Adempio i trapianti di cellule staminali o di midoleo osseo da donatore compatibile per i casi più gravi, mentre per gli altri soggetti, parte le trasfusioni ei farmaci ferrochelanti, si consiglia uno stile di vita salutare, una dieta optiona non troppo ricca di ferro דואר אלקטרוני עבור כל משתמש זמין.

1

סיסטמה מיגליור לכל אמביציה לאנמיה מדיטרנית, פרו, è la prevenzione. Prima di avere un bambino, tutti coloro che hanno in famiglia casi di talassemia, o sospettano di esserne portatori, dovrebbero sottoporsi ai test dang sangue per scoprire se sono a rischio di concepire figli affetti da beta-talassemia maior.

1

About

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 + 2 =